വിവരാവകാശ നിയമം 2005 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കയര്‍ വികസന വകുപ്പിനെ സംബന്ധിട്ടുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിനായി താഴെപറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നമ്പര്‍ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പലറ്റ്
അതോറിറ്റി
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
1 ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കയര്‍ ഡവലപ്പ്മെന്റ്, കയര്‍ ഭവന്‍ ‍, നന്ദാവനം, വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ റ്റി  ഓ
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍
ശ്രീ. മനു വിശ്വനാഥ്

അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍

 ശ്രീമതി.സിന്ധു എ.എൻ

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

2 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍ ‍)
മാസ്സ് ടവര്‍ ‍, ആറ്റിങ്ങല്‍ പി.ഒ
ചിറയിന്‍കീഴ് - 695101
ഫോ. 0470-2626581
ശ്രീ. പ്രഭകുമാർ കെ .ജെ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീമതി ആശാറാണി കെ എ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീ.അനിൽകുമാർ ആർ

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

3 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍ )
കൊല്ലം സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
കൊല്ലം പി.ഒ, 691 013
ഫോ. 0474-2793412
ശ്രീ. ഷാജി എൻ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീ. വിനോദ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
 ശ്രീ. വിനോദ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
4 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
കായംകുളം പി.ഒ
കായംകുളം 686141
ഫോ. 0479-2442469
ശ്രീ. ഗോപകുമാർ സി
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍  ‍)
ശ്രീമതി  അമ്പിളി  വി
അസസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീമതി . സന്ധ്യ  ജി
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
5 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ ) കേരളാ  സ്റ്റേറ്റ് യന്ത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിങ് .28/138

സി.സി.എസ്‍‍ .ബി. റോഡ്
ആലപ്പുഴ പിഒ - 688001
ഫോ. 0477-2245268

ശ്രീ. വിനയകുമാർ കെ എസ്
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍‌ (കയര്‍)
ശ്രീ. തോമസ് ചാക്കോ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
  ശ്രീദേവി ടി ബി
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
6 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
വൈക്കം പി.ഒ,
വൈക്കം - 686141
ഫോ. 04829-231371
ജാസ്മിൻ .കെ എ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍)
സ്മിത ജേക്കബ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍.
ജയറാം കെ എ

ക്ലാര്‍ക്ക്

7 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
നോര്‍ത്ത് പാറവൂര്‍ പി.ഒ
പിന്‍ 683513
ഫോ. 0484-2442533
ശ്രീ അബ്ദുൾ നസിർ വി.എച്
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍  ‍)
ശ്രീ. അജയകുമാർ കെ ‍
അസി. രജിസ്ട്രാര്‍
 ശ്രീമമോഹൻദാസ് എം എസ്
സീനിയർ  കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍
8 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍ ‍)ന്യൂ  ജയ് ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ,എ ബ്ലോക്ക് ,റൂം നമ്പർ 34 ,എം ഓ റോഡ്
തൃശ്ശൂര്‍ പി.ഒ,
തൃശൂര്‍ 689001
ഫോ. 0487-2423047
ശ്രീ. ബി ഗോപകുമാർ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍‍ )
ശ്രീ. സജി സെബാസ്റ്റ്യൻ വി ജെ
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീമതി. രജിത യു.കെ
ഹെഡ്  ക്ലാര്‍ക്ക്
9 പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍‍ )
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
പൊന്നാനി പി.ഒ. 679583
ഫോ. 0494-2666029
ശ്രീ. ബഷീർ എ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി ബി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
 ശ്രീ. അബ്ദുൽ കരീം  പി
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
10 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
നടക്കാവ് പി.ഒ, കോഴിക്കോട്
ഫോ. 0495-2768460
ശ്രീശശികുമാർ പി
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശാലിനി പി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ .
ശ്രീ.ജയചന്ദ്രൻ എം സി
ജൂനിയര്‍  കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍
11 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി.ഒ
കണ്ണൂര്‍ 670002
ഫോ. 0497-2705034
ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ കെ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീ. സതീഷ്  കുമാർ പി
അസി. രജിസ്ട്രാര്‍
 സ്വപ്ന കെ  ‍
ജൂനിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍